Wat al gelukt is

Verloskundigen werken in Turiani (januari-april 2022)

-
Vanaf eind januari werken vanuit NL drie verloskundigen in Turiani. Een van hen blijft circa drie maanden en de andere twee lossen elkaar af met een periode van ieder drie weken. Op verzoek van dr. Castus zetten ze hun deskundigheid vooral in voor onderzoek naar het voorkomen van ‘Maternal Death’. Ervaring van Tirza Ik ben Tirza ’t Lam en ben de eerste 3 maanden van 2022 naar Turiani geweest om daar als verloskundige vrijwilligerswerk te doen. Dit heb ik gedeeltelijk…
Lees meer over Verloskundigen werken in Turiani (januari-april 2022)

Actie anesthesie-apparaat

, -
Het bedrag voor het nieuwe anesthesie apparaat voor Turiani Hospital is binnen. De Wilde Ganzen doet er nog eens 50% bij en zo komen we aan het beoogde bedrag van € 22.875 om nog in oktober ’21 het broodnodige anesthesie apparaat in Dar es Salaam te bestellen. Hopelijk gaat ook dit apparaat weer 40 jaar mee en kunnen de mensen in Turiani district en omgeving weer een adequate anesthesie krijgen. Mede namens de andere “Vrienden van Turiani” en zeker ook namens…
Lees meer over Actie anesthesie-apparaat

Realisatie Guesthouse (oktober 2021)

-
We ontvingen van dr. Castus het heugelijke bericht dat het Guesthouse met 7 eenpersoons en 2  2-persoons kamers gereed is voor gebruik. Allemaal met eigen douche en toilet Het geheel ziet er goed en gastvrij uit. Zowel studenten uit NL, bezoekende specialisten en andere gasten (waaronder vrienden van Turiani) kunnen vanaf nu gebruik maken van het guesthouse. We danken mede namens het ziekenhuis de Stichting GGD Baron van Hardenbroek van de kleine Lindt, Dritte Welt Aktion Elten Duitsland en een voormalig…
Lees meer over Realisatie Guesthouse (oktober 2021)

Actie Ambulance (2021)

-
De (enige) ambulance van Turiani Hospital was door een aanrijding met een bus ernstig beschadigd. Gelukkig waren er geen ernstig gewonden en lag er op dat moment geen patiënt in. Een snelle reparatie was nodig zodat de ambulance weer kon worden ingezet voor spoedeisende hulp en vervoer van patiënten naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft ons om hulp gevraagd de benodigde € 6.600 te financieren. Met dank aan onze donoren en de Wilde Ganzen is dit bedrag in korte…
Lees meer over Actie Ambulance (2021)

Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

-
In 2022 brengen we 2 werkbezoeken aan Turiani Hospital. In maart hebben Yvonne Geerdink en Gerbrig Bijker een bezoek gebracht aan Turiani om dr. Castus te steunen bij de verdere ontwikkeling van het meerjarenplan voor het ziekenhuis en een vervolg te geven aan de scholingsactiviteiten aan de staf van het ziekenhuis. In de 2e helft van ’22 is een werkbezoek gepland gericht op het trainen van medische en verpleegkundige medewerkers in het uitvoeren van een aantal behandelingen en operatieve ingrepen, waarmee…
Lees meer over Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 – heden)

, , -
Vanaf 2009 zijn jaarlijks 4 HBOV studenten van de Hanzehogeschool in Turiani voor een stage van 5 maanden. De Vrienden houden contact met studenten en opleiders in Groningen en in Turiani voor een goed verloop. Van 2013 tot 2015 waren vanuit de Verloskunde Academie verloskundige stagiaires in Turiani. Door een curriculumwijziging van de opleiding is deze voorlopig gestopt. Het Noorderpoort is in 2016 gestart met stages van studenten MBOV in Turiani. Dit krijgt hopelijk een vervolg in de toekomst. Incidenteel…
Lees meer over Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 – heden)

Actie Pharmacy (2020)

- ,
De apotheker van het ziekenhuis heeft ons gevraagd hulp te bieden bij de transformatie van de huidige ziekenhuisapotheek naar een apotheek met een regionale functie. De gezondheidsposten (dispensaries) in de regio kunnen dan hun medicijnen betrekken bij de ziekenhuisapotheek. Bijkomend effect is dat ook eerder gebruik zal worden gemaakt van andere diensten van het ziekenhuis zoals X-ray en laboratoriumonderzoek. Resultaat: Eind januari 2021 hebben we € 13.000, - overgemaakt aan Turiani ziekenhuis: € 8.666, - als bijdrage van donoren en…
Lees meer over Actie Pharmacy (2020)

Actie Corona fonds (2020)

, -
Voor de aanschaf van beschermingsmiddelen tegen het Corona-virus heeft de Wilde Ganzen eind mei € 9.540,- kunnen overmaken aan het ziekenhuis. Daarvan hebben de Vrienden € 4.770,- bijgedragen. Onze fondswerving heeft tot nu toe rond de € 3000,- opgeleverd door overschrijvingen van particulieren en organisaties. Vele Vrienden hebben een (extra) donatie gegeven en/of actie gevoerd in hun eigen netwerk voor Turiani. Mede namens de staf van het ziekenhuis: onze hartelijke dank hiervoor! Zowel acties als donaties zijn nog welkom voor…
Lees meer over Actie Corona fonds (2020)

Actie generator (2020)

-
Via onze vrienden in Elten – Emmerich (Dritte Welt Aktion) heeft het ziekenhuis een generator gedoneerd gekregen. Deze stond al 4 jaar werkeloos op het terrein omdat er geen middelen waren om deze aan te sluiten. Inmiddels is dit gelukt dankzij financiële steun uit Elten, van de Vrienden en een eigen bijdrage van het ziekenhuis.
Lees meer over Actie generator (2020)

Project ‘Guesthouse’ (2020)

- ,
Mede dankzij de donaties van een aantal betrokken Vrienden is in Turiani een oude dokterswoning op het terrein van het ziekenhuis verbouwd tot een ‘Guesthouse’ met 9 kamers. Begin 2021 is de verbouw klaar zodat NL studenten, bezoekend specialisten en andere gasten hier prettig en veilig kunnen verblijven, verzorgd door het ziekenhuis. Tevens een mooie bron van inkomen! We danken mede namens het ziekenhuis de volgende donoren voor hun financiële bijdragen aan dit project: Stichting GGD Baron van Hardenbroek van…
Lees meer over Project ‘Guesthouse’ (2020)

Actie X-Ray (2020)

, -
Het ziekenhuis had dringend een nieuw röntgenapparaat nodig (kosten 65.000 euro) voor een goede diagnostiek èn voor haar inkomsten. Samen met de Wilde Ganzen, die elke donatie heeft verdubbeld, kan deze actie eind maart 2020 worden afgerond. Dit is gelukt dankzij de vele donaties die we afgelopen jaar mochten ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!
Lees meer over Actie X-Ray (2020)

Noodhulp (2019)

-
De medisch directeur heeft ons gevraagd actief mee te denken in het herstellen van de schade (50.000 euro) aan de medische apparatuur na de orkaan Adai. Met steun van een aantal vrienden en samen met de Wilde Ganzen is het gelukt om dit bedrag in april over te maken aan het ziekenhuis.
Lees meer over Noodhulp (2019)

Worldschoolprojecten (2017 – 2018)

-
Worldschool maakt middelbare scholieren bewust van ontwikkelingsorganisaties. Zij koppelt leerlingen van havo en vwo aan stichtingen die zich inzetten voor ontwikkelingslanden. Als Vrienden hebben we twee jaar groepen leerlingen begeleid, die onze projecten hadden gekozen: de opzet van een nursing school en het verbeteren van de moederkindzorg. Voor meer informatie over het Worldschool initiatief: www.worldschool.nl
Lees meer over Worldschoolprojecten (2017 – 2018)

Ondersteuning management (continue)

, -
In 2017 en 2018 hebben we samen met het management een analyse en verbeterplan gemaakt van de financiële situatie van het ziekenhuis. De slechte economische situatie in Tanzania, de langdurige droogte, een (deels) falende overheid, betalingsachterstanden en daardoor een laag moreel bij het personeel speelden het ziekenhuis parten. De situatie is inmiddels verbeterd en ook het Bisdom heeft als eigenaar zijn verantwoordelijkheid genomen. De financiën zijn nu grotendeels op orde, de kwaliteit van zorg is verbeterd en nieuwe ontwikkelingen zijn…
Lees meer over Ondersteuning management (continue)

Acties ‘container’ (2014 en 2019)

-
In 2014 en 2019 hebben we een container met bedden en medische hulpmiddelen naar het ziekenhuis kunnen sturen voor de inrichting van de nieuwe Maternity en materialen voor de nieuwe spoedeisende hulp afdeling (Emergency en Intensive Care).
Lees meer over Acties ‘container’ (2014 en 2019)

Bouw Maternity en Labour ward (2013 – 2017)

, -
Samen met het ziekenhuis, de Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en vele donoren is het gelukt een nieuwe kraamafdeling te bouwen. Met de vrijwillige inzet van een architect, constructeur, tekenaar en bouwbegeleider hebben we het ziekenhuis kunnen helpen met de financiering, het ontwerp, de lokale aanbesteding en de supervisie op de bouwlocatie. In totaal bedroegen de kosten 450.000 euro. De nieuwe Maternity telt 36 bedden, 6 verlosbedden en een kleine operatiekamer en was in 2017 volledig in gebruik. Een kleine afdeling neonatologie…
Lees meer over Bouw Maternity en Labour ward (2013 – 2017)

Nieuw ‘accounting system’ (2013)

, -
De Vrienden hebben bemiddeld in een aanvraag bij PUM (Netherlands Senior Experts; zie ook www.PUM.nl). Resultaat was een nieuw ‘accounting system’ en het inwerken van de ziekenhuisaccountant in dit systeem.
Lees meer over Nieuw ‘accounting system’ (2013)

Actieplan Nursing School (2012 – 2015)

, -
Het ziekenhuis had het plan om een Nursing School te starten om verpleegkundigen uit de regio te binden aan het ziekenhuis. We hebben geholpen om een ‘Plan of Action’ te maken. Inmiddels heeft het ziekenhuis besloten om eerst energie te steken in de verbetering van de kwaliteit van zorg en de ziekenhuisfinanciën. En wel actief een stageplek te bieden aan studenten van nabijgelegen nursing schools.
Lees meer over Actieplan Nursing School (2012 – 2015)

Film: ‘we care, we love, we pray’ (2012)

, -
Drie studenten van de opleiding communicatie en media (Hanzehogeschool) hebben een korte documentaire gemaakt over de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis (zie link op de home-pagina).
Lees meer over Film: ‘we care, we love, we pray’ (2012)

Training echoscopie (2009 en 2012)

-
Door de Hanzehogeschool Groningen zijn artsen en verpleegkundigen in Turiani en van het ‘zuster’ ziekenhuis in Mikumi getraind in het maken van echo’s. Niet alleen van zwangeren maar ook van patiënten met interne aandoeningen. Deze training is belangeloos gegeven door de opleiding MBRT (Medische Beeldvormende en Radiologische Therapie).
Lees meer over Training echoscopie (2009 en 2012)

Masterplan (2007)

-
Als PUM-expert heeft een van onze vrienden het ziekenhuis geholpen bij de ontwikkeling van een Masterplan. Daarbij had de bouw van een nieuwe vrouwen- en kraamafdeling de hoogste prioriteit. De oude vrouwenafdeling werd gerenoveerd en de bouw voor een nieuwe kraamafdeling (Maternity) in een projectplan gegoten. Dit was tevens het startschot voor de oprichting van de Stichting Vrienden van Turiani in 2008.
Lees meer over Masterplan (2007)