Actie Ambulance (2021)

De (enige) ambulance van Turiani Hospital was door een aanrijding met een bus ernstig beschadigd. Gelukkig waren er geen ernstig gewonden en lag er op dat moment geen patiënt in. Een snelle reparatie was nodig zodat de ambulance weer kon worden ingezet voor spoedeisende hulp en vervoer van patiënten naar meer gespecialiseerde ziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft ons om hulp gevraagd de benodigde € 6.600 te financieren. Met dank aan onze donoren en de Wilde Ganzen is dit bedrag in korte tijd bijeengebracht en is de ambulance weer in gebruik. In Turiani zijn ze hier erg blij mee!

Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 – heden)

Vanaf 2009 zijn jaarlijks 4 HBOV studenten van de Hanzehogeschool in Turiani voor een stage van 5 maanden. De Vrienden houden contact met studenten en opleiders in Groningen en in Turiani voor een goed verloop. Van 2013 tot 2015 waren vanuit de Verloskunde Academie verloskundige stagiaires in Turiani. Door een curriculumwijziging van de opleiding is deze voorlopig gestopt. Het Noorderpoort is in 2016 gestart met stages van studenten MBOV in Turiani. Dit krijgt hopelijk een vervolg in de toekomst. Incidenteel bemiddelen wij bij aanvragen van geneeskunde studenten voor een korte stage van 2/3 maanden naast de coassistenten, die door het AMC worden uitgezonden naar Turiani. Tot slot bemiddelen we ook bij aanvragen van basisartsen of andere professionals, die belangeloos een periode in Turiani willen werken om ervaring op te doen.

Ondersteuning management (continue)

In 2017 en 2018 hebben we samen met het management een analyse en verbeterplan gemaakt van de financiële situatie van het ziekenhuis.

De slechte economische situatie in Tanzania, de langdurige droogte, een (deels) falende overheid, betalingsachterstanden en daardoor een laag moreel bij het personeel speelden het ziekenhuis parten.

De situatie is inmiddels verbeterd en ook het Bisdom heeft als eigenaar zijn verantwoordelijkheid genomen. De financiën zijn nu grotendeels op orde, de kwaliteit van zorg is verbeterd en nieuwe ontwikkelingen zijn op gang gebracht.

Actuele informatie: zie de laatste nieuwsbrief, te downloaden onder de kop ‘Nieuws’