Wie wij zijn

Per 1 januari 2019 zijn de stichtingen Burns Turiani en Vrienden van Turiani samengevoegd tot één stichting en drie werkgroepen van actieve leden. Hierdoor kunnen we nog beter onze gezamenlijke expertise inzetten voor de ontwikkelingen in Turiani Hospital. We werven fondsen en zetten contacten, kennis en vaardigheden in voor de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis. Gemiddeld tweemaal per jaar bezoeken we het ziekenhuis.

Dit doen we:

 • Verbeteringen in kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering;
 • Scholing en training (waaronder ‘train de trainer’) gericht op het voorkómen en behandelen van patiënten m.n. kinderen met brandwonden;
 • De ontwikkeling van verpleegkundige en medische standaarden en richtlijnen;
 • Projecten en activiteiten waarvoor het ziekenhuis onze hulp en steun vraagt.

Het uiteindelijk doel is dat de leefomstandigheden van de circa 350.000 mensen in de regio verbetert door een adequaat functionerende gezondheidszorg.

Wij zetten ons in:

Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur van de Vrienden van Turiani uit:

Het bestuur van de Vrienden van Turiani bestaat uit:

 • Yvonne Geerdink, voorzitter
 • André Kurvers, secretaris
 • Hugo Klomp, penningmeester
 • Wieneke Boldewijn, lid
 • Ina van Ingen Schenau, lid

De Stichting heeft geen personeel in dienst en bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de expertise van de bestuursleden en deskundigheid van actieve vrienden, hebben we onze activiteiten gekoppeld aan 3 werkgroepen:

Werkgroep communicatie en PR:

Wieneke Boldewijn, Toine Branbergen, Ilse Spijker

Werkgroep zorgkwaliteit en opleiden:

Ina van Ingen Schenau, Gerbrig Bijker, Rick Nijland, Fabian Peeks, Michel Vleugels

Werkgroep organisatie en bedrijfsvoering:

Yvonne Geerdink, Hugo Klomp, André Kurvers

Comité van aanbeveling

 • Mgr Ron van den Hout, Bisschop Bisdom Groningen/Leeuwarden
 • Ate van der Zee, Raad van Bestuur UMCG
 • Wim van der Pol, College van bestuur Noorderpoort
 • Linda Maat, directeur Hanze University Foundation

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in het Turiani Hospital. Ook ontvangt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse vrienden bijeenkomst, waar u de verhalen uit Tanzania rechtstreeks kunt horen en uw vragen kunt stellen.