Wie wij zijn

Per 1 januari 2019 zijn de stichtingen Burns Turiani en Vrienden van Turiani samengevoegd tot één stichting en drie werkgroepen van actieve leden. Hierdoor kunnen we nog beter onze gezamenlijke expertise inzetten voor de ontwikkelingen in Turiani Hospital. We werven fondsen en zetten contacten, kennis en vaardigheden in voor de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis. Gemiddeld tweemaal per jaar bezoeken we het ziekenhuis.

Download de powerpoint presentatie van Father Charles.

Dit doen we:

  • Verbeteringen in kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering;
  • Scholing en training (waaronder ‘train de trainer’) gericht op het voorkómen en behandelen van patiënten m.n. kinderen met brandwonden;
  • De ontwikkeling van verpleegkundige en medische standaarden en richtlijnen;
  • Projecten en activiteiten waarvoor het ziekenhuis onze hulp en steun vraagt.

Het uiteindelijk doel is dat de leefomstandigheden van de circa 350.000 mensen in de regio verbetert door een adequaat functionerende gezondheidszorg.

Wij zetten ons in:

Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur van de Vrienden van Turiani uit:

Het bestuur van de Vrienden van Turiani bestaat uit:

  • Yvonne Geerdink, voorzitter
  • André Kurvers, secretaris
  • Hugo Klomp, penningmeester
  • Wieneke Boldewijn, lid
  • Ina van Ingen Schenau, lid

De Stichting heeft geen personeel in dienst en bestuursleden ontvangen geen vergoedingen.

Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de expertise van de bestuursleden en deskundigheid van actieve vrienden, hebben we onze activiteiten gekoppeld aan 3 werkgroepen:

Werkgroep communicatie en PR:

Wieneke Boldewijn, Wouter Wieringa

Werkgroep zorgkwaliteit en opleiden:

Ina van Ingen Schenau, Gerbrig Bijker, Michiel en Marleen Vleugels, Jos Dijkmans,
Dora Nieland, Tirza ‘t Lam

Werkgroep organisatie en bedrijfsvoering:

Yvonne Geerdink, Hugo Klomp, André Kurvers

Comité van aanbeveling

De leden van ons Comité van aanbeveling ondersteunen de doelstelling van de Vrienden van Turiani en dragen onze activiteiten een warm hart toe. Ze openen als onze ambassadeurs deuren voor ons en promoten met enthousiasme onze belangen binnen hun netwerken. Ze kunnen naar behoefte door ons geraadpleegd worden. 

Het comité is samengesteld met prominente personen vanuit diverse aandachtsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, kerken, en maatschappelijke organisaties. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij ons werk.

De ambassadeurs dragen geen formele verantwoording en dus aansprakelijkheid voor het beleid van de Vrienden van Turiani.Het CvA/ambassadeurs bestaat uit minimaal drie tot maximaal vijf leden. De leden worden niet als Comité bijeen geroepen. Om betrokken en geïnformeerd te raken en te blijven ontvangen de ambassadeurs de Nieuwsbrieven van de Stichting. Het ambassadeurschap is onbezoldigd.

Huidige ambassadeurs/leden comité van aanbeveling

Ate van de Zee, voorzitter RvB UMCG

Wim van de Pol, voorzitter CvB Noorderpoort College

Mgr. Ron van den Hout, bisschop Bisdom Groningen-Leeuwarden

Linda Maat, Directeur Hanze University Foundation

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u uw emailadres aan ons doorgeeft, dan houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in het Turiani Hospital. Ook ontvangt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse vrienden bijeenkomst, waar u de verhalen uit Tanzania rechtstreeks kunt horen en uw vragen kunt stellen. Download de laatste nieuwsbrieven: Februari 2023, Februari 2022, Juli 2021, December 2020, Februari 2020