Actie Pharmacy (2020)

De apotheker van het ziekenhuis heeft ons gevraagd hulp te bieden bij de transformatie van de huidige ziekenhuisapotheek naar een apotheek met een regionale functie. De gezondheidsposten (dispensaries) in de regio kunnen dan hun medicijnen betrekken bij de ziekenhuisapotheek. Bijkomend effect is dat ook eerder gebruik zal worden gemaakt van andere diensten van het ziekenhuis zoals X-ray en laboratoriumonderzoek.

Resultaat:

Eind januari 2021 hebben we € 13.000, – overgemaakt aan Turiani ziekenhuis: € 8.666, – als bijdrage van donoren en Vrienden en € 4.333, – van de Wilde Ganzen. Namens Turiani ziekenhuis willen we alle gevers hartelijk danken voor hun snelle actie!