Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

Eind 2021 hopen we een bezoek te brengen aan Turiani Hospital samen met Wim Theuvenet (plastisch chirurg met ervaring in ontwikkelingslanden). Een onderdeel van dit werkbezoek is het ondersteunen van dr. Castus, zijn managementteam en het ziekenhuis bij het ontwikkelen van een meerjaren scholingsplan als onderdeel van het strategisch beleidsplan van het ziekenhuis.

In dit plan wordt beschreven hoe artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere (para)medische professionals in het ziekenhuis geschoold kunnen worden in de behandeling van specifieke aandoeningen. Eerst inventariseren we gezondheidsproblemen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, waar op dit moment geen of onvoldoende behandeling voor is. Het ziekenhuis kan deze gaan aanbieden mits personeel hierin getraind wordt.

Bijvoorbeeld: het aanleren van eenvoudige reconstructie-operaties van contracturen door littekens aan een groep artsen in het ziekenhuis. Ook de verpleegkundigen worden getraind in de zorg voor deze specifieke patiëntengroep en de fysiotherapeut in de eventuele nabehandeling. Op deze manier kunnen patiënten in hun eigen omgeving geholpen worden (een deel van de patiënten zullen ook geen geld hebben om naar ander een ziekenhuis te reizen en dus niet behandeld worden).

Door deze brede aanpak worden de resultaten van de operaties verbeterd met als gevolg verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt. Daarnaast is het een bron van inkomsten voor het ziekenhuis. Op deze manier gaat scholing en verhogen van inkomsten hand in hand met behoud van personeel. Bij scholing elders is medisch personeel vaak langere tijd weg uit het ziekenhuis en ook kunnen zij de specialistische zorg die ze hebben geleerd niet altijd uitoefenen in de praktijk van Turiani Hospital.

, -