Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

In 2022 brengen we 2 werkbezoeken aan Turiani Hospital. In maart hebben Yvonne Geerdink en Gerbrig Bijker een bezoek gebracht aan Turiani om dr. Castus te steunen bij de verdere ontwikkeling van het meerjarenplan voor het ziekenhuis en een vervolg te geven aan de scholingsactiviteiten aan de staf van het ziekenhuis. In de 2e helft van ’22 is een werkbezoek gepland gericht op het trainen van medische en verpleegkundige medewerkers in het uitvoeren van een aantal behandelingen en operatieve ingrepen, waarmee het ziekenhuis zich verder wil specialiseren.

De verslagen van het werkbezoek van Yvonne en Gerbrig.

-