Ondersteuning management (2017 heden)

In 2017 en 2018 stond onze relatie met Turiani Hospital vooral in het teken van het analyseren en verbeteren van de financiële situatie van het ziekenhuis. Met het management is een analyse gemaakt van de factoren die daarbij een rol speelden. Dit had o.a. te maken met de slechte economische situatie in Tanzania, de langdurige droogte, een (deels) falende overheid, betalingsachterstanden en daardoor een laag moreel bij het personeel.

Inmiddels is de situatie sterk verbeterd en heeft ook het Bisdom als eigenaar zijn verantwoordelijkheid genomen. Anno 2019 zijn de financiën op orde, is de kwaliteit van zorg verbeterd en zijn nieuwe ontwikkelingen op gang gebracht, mede dankzij de ambitieuze inzet van de nieuw aangestelde medisch directeur: dr. Joseph Ng’ imba.