Turiani Hospital Strategic Plan 2022 – 2027

Het ziekenhuis heeft vanaf 2021 het proces in gang gezet om een meerjarenplan te
ontwikkelen. Dit gebeurt met ondersteuning van de Tanzaniaanse Christian Social Services
Commission (CSSC). CSSC heeft in het ziekenhuis een Management Assessment uitgevoerd
als basis voor dit plan. Castus heeft ons gevraagd om samen met de Wilde Ganzen dit
project financieel te steunen, kritisch mee te lezen en feedback te geven.
In 2022 hebben we twee werkbezoeken gebracht aan het ziekenhuis.

Het bezoek in maart stond in het teken van de verdere uitwerking van het strategisch plan
tot concrete en haalbare (werk)doelen en actieplannen. Scholing en training is hierbij een
belangrijk aandachtspunt.

Het bezoek in november was met name gericht op de uitbreiding van medische kennis en
kunde rond een aantal chirurgische ingrepen. Helaas is het niet goed gegaan in de werving
van patiënten voor de bedoelde ingrepen. Voor een toekomstige training in Turiani zullen
we de wensen, mogelijkheden en plannen grondig herbezien tegen het licht van de
ervaringen tijdens dit werkbezoek.

Als Vrienden houden we nauwlettend in de gaten hoe het management een vervolg geeft
aan dit plan. En hoe en bij welke concrete acties wij in overleg ondersteuning kunnen
bieden.

Verslagen van het werkbezoek:

Actie X-Ray (2020)

Het ziekenhuis had dringend een nieuw röntgenapparaat nodig (kosten 65.000 euro) voor een goede diagnostiek èn voor haar inkomsten. Samen met de Wilde Ganzen, die elke donatie heeft verdubbeld, kan deze actie eind maart 2020 worden afgerond. Dit is gelukt dankzij de vele donaties die we afgelopen jaar mochten ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!