Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

In 2022 hebben we 2 werkbezoeken gepland aan Turiani Hospital. In maart gaan Yvonne Geerdink en Gerbrig Bijker naar Turiani om dr. Castus te steunen bij de verdere ontwikkeling van het meerjarenplan voor het ziekenhuis en een vervolg te geven aan de scholingsactiviteiten aan de staf van het ziekenhuis. In juli/augustus is André Kurvers samen met Wim Theuvenet (plastisch chirurg met ervaring in ontwikkelingslanden) in Turiani met als doel het scholingsplan verder vorm en inhoud te geven.

In dit plan wordt beschreven hoe artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere (para)medische professionals in het ziekenhuis geschoold kunnen worden in de behandeling van specifieke aandoeningen. Eerst inventariseren we gezondheidsproblemen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, waar op dit moment geen of onvoldoende behandeling voor is. Het ziekenhuis kan deze gaan aanbieden mits personeel hierin getraind wordt.

Bijvoorbeeld: het aanleren van eenvoudige reconstructie-operaties van contracturen door littekens aan een groep artsen in het ziekenhuis. Ook de verpleegkundigen worden getraind in de zorg voor deze specifieke patiëntengroep en de fysiotherapeut in de eventuele nabehandeling. Op deze manier kunnen patiënten in hun eigen omgeving geholpen worden (een deel van de patiënten zullen ook geen geld hebben om naar ander een ziekenhuis te reizen en dus niet behandeld worden).

Door deze brede aanpak worden de resultaten van de operaties verbeterd met als gevolg verbetering van kwaliteit van leven voor de patiënt. Daarnaast is het een bron van inkomsten voor het ziekenhuis. Op deze manier gaat scholing en verhogen van inkomsten hand in hand met behoud van personeel. Bij scholing elders is medisch personeel vaak langere tijd weg uit het ziekenhuis en ook kunnen zij de specialistische zorg die ze hebben geleerd niet altijd uitoefenen in de praktijk van Turiani Hospital.

Actie X-Ray (2020)

Het ziekenhuis had dringend een nieuw röntgenapparaat nodig (kosten 65.000 euro) voor een goede diagnostiek èn voor haar inkomsten. Samen met de Wilde Ganzen, die elke donatie heeft verdubbeld, kan deze actie eind maart 2020 worden afgerond. Dit is gelukt dankzij de vele donaties die we afgelopen jaar mochten ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!