Ontwikkeling meerjaren scholingsplan (2021)

In 2022 brengen we 2 werkbezoeken aan Turiani Hospital. In maart hebben Yvonne Geerdink en Gerbrig Bijker een bezoek gebracht aan Turiani om dr. Castus te steunen bij de verdere ontwikkeling van het meerjarenplan voor het ziekenhuis en een vervolg te geven aan de scholingsactiviteiten aan de staf van het ziekenhuis. In de 2e helft van ’22 is een werkbezoek gepland gericht op het trainen van medische en verpleegkundige medewerkers in het uitvoeren van een aantal behandelingen en operatieve ingrepen, waarmee het ziekenhuis zich verder wil specialiseren.

De verslagen van het werkbezoek van Yvonne en Gerbrig.

Actie X-Ray (2020)

Het ziekenhuis had dringend een nieuw röntgenapparaat nodig (kosten 65.000 euro) voor een goede diagnostiek èn voor haar inkomsten. Samen met de Wilde Ganzen, die elke donatie heeft verdubbeld, kan deze actie eind maart 2020 worden afgerond. Dit is gelukt dankzij de vele donaties die we afgelopen jaar mochten ontvangen waarvoor onze hartelijke dank!