Worldschoolprojecten (2017 – 2018)

Worldschool maakt middelbare scholieren bewust van ontwikkelingsorganisaties. Zij koppelt leerlingen van havo en vwo aan stichtingen die zich inzetten voor ontwikkelingslanden. Als Vrienden hebben we twee jaar groepen leerlingen begeleid, die onze projecten hadden gekozen: de opzet van een ‘nursing school’ en het verbeteren van de moederkindzorg. Voor meer informatie over het Worldschool initiatief: www.worldschool.nl

Via deze linken kunt u beide projecten inzien.

Worldschool 2017-2018 Opdracht 1. Maternity

Worldschool 2017-2018 Opdracht 2. Nursing School