Actieplan Nursing School (2012 – 2015)

Om verpleegkundigen in de regio op te leiden en te binden aan het ziekenhuis, had het toenmalig management het idee een Nursing School te starten. We hebben geholpen om een ‘Plan of Action’ te maken: wat is nodig om verpleegkundigen op te leiden volgens de Tanzaniaanse regelgeving? En hoe bouw je een ondersteunend netwerk op: lokaal en met hulp van de Vrienden? Het plan ligt klaar maar het ziekenhuis wil eerst energie steken in de verbetering van de kwaliteit van zorg en van de ziekenhuisfinanciën. We hopen en verwachten dat op een zeker moment deze Nursing School zal worden gerealiseerd.