Verloskundigen werken in Turiani (januari-april 2022)

Vanaf eind januari werken vanuit NL drie verloskundigen in Turiani. Een van hen blijft circa drie maanden en de andere twee lossen elkaar af met een periode van ieder drie weken. Op verzoek van dr. Castus zetten ze hun deskundigheid vooral in voor onderzoek naar het voorkomen van ‘Maternal Death’.

Ervaring van Tirza

Ik ben Tirza ’t Lam en ben de eerste 3 maanden van 2022 naar Turiani geweest om daar als verloskundige vrijwilligerswerk te doen. Dit heb ik gedeeltelijk samen met Dora en Boukelien gedaan, 2 vriendinnen die ook verloskundige zijn. Van tevoren hadden we geld ingezameld om het ziekenhuis te kunnen ondersteunen. Met een prachtig resultaat; naast wat kleinere dingen die we in koffers mee hadden genomen naar Turiani hebben een reanimatietafel, operatietafel, zuurstofcilinders en een nieuwe server voor het computersysteem aan kunnen schaffen.

De bestemming voor het geld hebben we tijdens onze periode in Turiani samen met Castus bedacht. We denken dat dit mooie toevoegingen zijn voor de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis. Tijdens onze tijd in Turiani hebben we meegedraaid op de maternity ward en daarnaast presentaties en trainingen gegeven. Dus praktisch aan het werk geweest, maar ook veel gesprekken gevoerd.

Over de verschillen en overeenkomsten in werkwijze van daar en in Nederland. Met de medewerkers kunnen sparren over waar ze tegen aan lopen en wat punten zijn waar we nog zouden kunnen verbeteren. We zijn enthousiast over de zorg die ze kunnen leveren en de wil die er is om verder te verbeteren en te ontwikkelen. Het is een mooi team samen met blik op de toekomst!

Mooi om te ervaren hoe ze ons met open armen hebben ontvangen en hoe we hebben kunnen
samenwerken. We hebben een hele bijzondere tijd gehad in Turiani. Natuurlijk ook met lastigere
momenten, veel heftige casus en soms dingen waar je tegen aan loopt. Maar het was een prachtige ervaring! Ook veel van het lokale leven mee kunnen maken en veel plezier gehad met alle mensen daar. Graag blijven we betrokken bij de ontwikkelingen van het ziekenhuis en in het specifiek de maternity.

Actie anesthesie-apparaat

Het bedrag voor het nieuwe anesthesie apparaat voor Turiani Hospital is binnen. De Wilde Ganzen doet er nog eens 50% bij en zo komen we aan het beoogde bedrag van € 22.875 om nog in oktober ’21 het broodnodige anesthesie apparaat in Dar es Salaam te bestellen.

Hopelijk gaat ook dit apparaat weer 40 jaar mee en kunnen de mensen in Turiani district en omgeving weer een adequate anesthesie krijgen.

Mede namens de andere “Vrienden van Turiani” en zeker ook namens de huidige m.o. in charge Castus Vunja Haule, bedankt voor jullie betrokkenheid bij het ziekenhuis en deze actie.

Tot ziens, kwa heri

Jos Dijkmans, voormalig tropenarts in Turiani

Realisatie Guesthouse (oktober 2021)

We ontvingen van dr. Castus het heugelijke bericht dat het Guesthouse met 7 eenpersoons en 2  2-persoons kamers gereed is voor gebruik.

Allemaal met eigen douche en toilet

Het geheel ziet er goed en gastvrij uit. Zowel studenten uit NL, bezoekende specialisten en andere gasten (waaronder vrienden van Turiani) kunnen vanaf nu gebruik maken van het guesthouse. We danken mede namens het ziekenhuis de Stichting GGD Baron van Hardenbroek van de kleine Lindt, Dritte Welt Aktion Elten Duitsland en een voormalig tropenarts in Turiani die dit project hebben mogelijk gemaakt!

Stagiaires verpleegkunde, Verloskunde en incidenteel Geneeskunde (2009 – heden)

Vanaf 2009 zijn jaarlijks 4 HBOV studenten van de Hanzehogeschool in Turiani voor een stage van 5 maanden. De Vrienden houden contact met studenten en opleiders in Groningen en in Turiani voor een goed verloop. Van 2013 tot 2015 waren vanuit de Verloskunde Academie verloskundige stagiaires in Turiani. Door een curriculumwijziging van de opleiding is deze voorlopig gestopt. Het Noorderpoort is in 2016 gestart met stages van studenten MBOV in Turiani. Dit krijgt hopelijk een vervolg in de toekomst. Incidenteel bemiddelen wij bij aanvragen van geneeskunde studenten voor een korte stage van 2/3 maanden naast de coassistenten, die door het AMC worden uitgezonden naar Turiani. Tot slot bemiddelen we ook bij aanvragen van basisartsen of andere professionals, die belangeloos een periode in Turiani willen werken om ervaring op te doen.

Actie Pharmacy (2020)

De apotheker van het ziekenhuis heeft ons gevraagd hulp te bieden bij de transformatie van de huidige ziekenhuisapotheek naar een apotheek met een regionale functie. De gezondheidsposten (dispensaries) in de regio kunnen dan hun medicijnen betrekken bij de ziekenhuisapotheek. Bijkomend effect is dat ook eerder gebruik zal worden gemaakt van andere diensten van het ziekenhuis zoals X-ray en laboratoriumonderzoek.

Resultaat:

Eind januari 2021 hebben we € 13.000, – overgemaakt aan Turiani ziekenhuis: € 8.666, – als bijdrage van donoren en Vrienden en € 4.333, – van de Wilde Ganzen. Namens Turiani ziekenhuis willen we alle gevers hartelijk danken voor hun snelle actie!

Actie Corona fonds (2020)

Voor de aanschaf van beschermingsmiddelen tegen het Corona-virus heeft de Wilde Ganzen eind mei € 9.540,- kunnen overmaken aan het ziekenhuis. Daarvan hebben de Vrienden € 4.770,- bijgedragen. Onze fondswerving heeft tot nu toe rond de € 3000,- opgeleverd door overschrijvingen van particulieren en organisaties. Vele Vrienden hebben een (extra) donatie gegeven en/of actie gevoerd in hun eigen netwerk voor Turiani. Mede namens de staf van het ziekenhuis: onze hartelijke dank hiervoor! Zowel acties als donaties zijn nog welkom voor dit doel.

Actie generator (2020)

Via onze vrienden in Elten – Emmerich (Dritte Welt Aktion) heeft het ziekenhuis een generator gedoneerd gekregen. Deze stond al 4 jaar werkeloos op het terrein omdat er geen middelen waren om deze aan te sluiten. Inmiddels is dit gelukt dankzij financiële steun uit Elten, van de Vrienden en een eigen bijdrage van het ziekenhuis.

Project ‘Guesthouse’ (2020)

Mede dankzij de donaties van een aantal betrokken Vrienden is in Turiani een oude dokterswoning op het terrein van het ziekenhuis verbouwd tot een ‘Guesthouse’ met 9 kamers. Begin 2021 is de verbouw klaar zodat NL studenten, bezoekend specialisten en andere gasten hier prettig en veilig kunnen verblijven, verzorgd door het ziekenhuis. Tevens een mooie bron van inkomen!

We danken mede namens het ziekenhuis de volgende donoren voor hun financiële bijdragen aan dit project: Stichting GGD Baron van Hardenbroek van de kleine Lindt, Dritte Welt Aktion Elten Duitsland en een voormalig tropenarts in Turiani.

Noodhulp (2019)

De medisch directeur heeft ons gevraagd actief mee te denken in het herstellen van de schade (50.000 euro) aan de medische apparatuur na de orkaan Adai. Met steun van een aantal vrienden en samen met de Wilde Ganzen is het gelukt om dit bedrag in april over te maken aan het ziekenhuis.

Worldschoolprojecten (2017 – 2018)

Worldschool maakt middelbare scholieren bewust van ontwikkelingsorganisaties. Zij koppelt leerlingen van havo en vwo aan stichtingen die zich inzetten voor ontwikkelingslanden. Als Vrienden hebben we twee jaar groepen leerlingen begeleid, die onze projecten hadden gekozen: de opzet van een nursing school en het verbeteren van de moederkindzorg. Voor meer informatie over het Worldschool initiatief: www.worldschool.nl