Training echoscopie (2009 en 2012)

Door de Hanzehogeschool Groningen zijn artsen en verpleegkundigen in Turiani en van het ‘zuster’ ziekenhuis in Mikumi getraind in het maken van echo’s. Niet alleen van zwangeren maar ook van patiënten met interne aandoeningen. Deze training is belangeloos gegeven door de opleiding MBRT (Medische Beeldvormende en Radiologische Therapie).

-