Bouw Maternity en Labour ward (2013 – 2017)

Samen met het ziekenhuis, de Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) en vele donoren is het gelukt een nieuwe kraamafdeling te bouwen. Met de vrijwillige inzet van een architect, constructeur, tekenaar en bouwbegeleider hebben we het ziekenhuis kunnen helpen met de financiering, het ontwerp, de lokale aanbesteding en de supervisie op de bouwlocatie. In totaal bedroegen de kosten 450.000 euro. De nieuwe Maternity telt 36 bedden, 6 verlosbedden en een kleine operatiekamer en was in 2017 volledig in gebruik. Een kleine afdeling neonatologie is in voorbereiding.

Actieplan Nursing School (2012 – 2015)

Het ziekenhuis had het plan om een Nursing School te starten om verpleegkundigen uit de regio te binden aan het ziekenhuis. We hebben geholpen om een ‘Plan of Action’ te maken. Inmiddels heeft het ziekenhuis besloten om eerst energie te steken in de verbetering van de kwaliteit van zorg en de ziekenhuisfinanciën. En wel actief een stageplek te bieden aan studenten van nabijgelegen nursing schools.

Masterplan (2007)

Als PUM-expert heeft een van onze vrienden het ziekenhuis geholpen bij de ontwikkeling van een Masterplan. Daarbij had de bouw van een nieuwe vrouwen- en kraamafdeling de hoogste prioriteit. De oude vrouwenafdeling werd gerenoveerd en de bouw voor een nieuwe kraamafdeling (Maternity) in een projectplan gegoten. Dit was tevens het startschot voor de oprichting van de Stichting Vrienden van Turiani in 2008.