Geschiedenis

De Stichting Vrienden van Turiani is in juni 2008 opgericht door een kleine groep betrokken vrienden. De oprichter was al sinds 1999 bekend met het ziekenhuis door het verzorgen van scholing en training in Turiani onder de paraplu van de Stichting Burns Turiani.

De stichting is opgericht om het ziekenhuis te helpen bij de uitvoering van het Masterplan en om het eerste grote project, de bouw van de nieuwe kraamafdeling (Maternity), te kunnen realiseren.

Na de samenvoeging op 1 januari 2019 met de Stichting Burns Turiani zetten de Vrienden van Turiani zich in voor:

  • De ondersteuning van management en personeel van het Turiani Hospital bij verbeteringen in kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering;
  • Scholing en training (waaronder ‘train de trainer’) gericht op het voorkómen en behandelen van patiënten met brandwonden met nadruk op infectiepreventie en de zorg voor kinderen met brandwonden;
  • De ontwikkeling van verpleegkundige en medische standaarden en richtlijnen;
  • Projecten en activiteiten waarvoor het ziekenhuis onze hulp en steun vraagt.

En natuurlijk is het uiteindelijk doel dat de leefomstandigheden van de circa 350.000 mensen in de regio verbetert door een adequaat functionerende gezondheidszorg.

Om bovenstaande mogelijk te maken werven we fondsen en zetten we contacten, kennis en vaardigheden in voor de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis.

Gemiddeld tweemaal per jaar wordt door of namens de Vrienden het ziekenhuis bezocht om in overleg met dr. Joseph ondersteuning te bieden op die terreinen, waar deze het meest gewenst en nodig is.