Actie Anesthesie-apparaat voor Turiani HospitalJos Dijkmans (ex-Turiani Hospital tropenarts) is na zijn bezoek eind vorig jaar aan Turiani in overleg met de Vrienden van Turiani deze actie gestart om het oude anesthesie-apparaat te vervangen voor een nieuw exemplaar. Een nieuw apparaat is hard nodig om de nodige ingrepen te kunnen uitvoeren en kost circa €22.500,-.
Doet u mee om dit concrete doel te realiseren? De Wilde Ganzen zullen uw donatie voor deze actie met 50% vermeerderen. Lees voor meer informatie deze brief.

Volgend werkbezoek Turiani (najaar 2021)

Voorbereiding werkbezoek aan Turiani

Dit najaar hopen wij een werkbezoek te brengen aan het ziekenhuis. Hoofddoel is hulp bij het vormgeven van de langjarige strategie van het ziekenhuis en deze te vertalen in concrete acties. De focus ligt hierbij op de volgende vragen/ thema’s:

– Wat zijn de meest urgente behoeftes van het ziekenhuis?

–  Hoe is de ‘marktpositie’ van het ziekenhuis en wat zijn de mogelijkheden/ kansen om de medische en financiële positie van het ziekenhuis te versterken?

–  De ontwikkeling van een ‘businessplan’ voor de komende 5 jaar met aandacht voor kwaliteit van zorg, scholing, human resources, faciliteiten, etc.

– Vervolgonderzoek naar de resistentie van bacteriën;

– Het zoeken naar mogelijkheden om de internetfaciliteiten zo te verbeteren, dat er ook digitale support mogelijk is;

– Het onderzoeken van de samenwerking met andere ziekenhuizen op het gebied van training en uitwisseling van patiëntenzorg.

De voorbereiding van dit bezoek is samen met dr. Castus in gang gezet en de eerste stap is een audit op o.a. boven genoemde punten, uitgevoerd door een lokale partner en gefinancierd door de Vrienden samen met de Wilde Ganzen.