Actie Pharmacy – start 20 December

De huidige ziekenhuisapotheek krijgt de functie van regionale groothandel van medicijnen. De apotheker heeft samen met de directie een plan opgesteld om dit waar te maken. Zo kunnen de regionale gezondheidsposten (dipensaries) snel en adekwaat worden bediend.

De lokale gezondheidswerkers zijn enthousiast over dit initiatief. Bijkomend voordeel is dat ook andere diensten zoals laboratorium, X-Ray en specialistische zorg meer zullen worden afgenomen bij het ziekenhuis: een win-win situatie.

Voor de nodige aanpassingen aan de huidige apotheek (zoals extra koeling) en de aanschaf van een basisvoorraad is 13.000 euro nodig.
Wij willen het ziekenhuis graag helpen om dit plan waar te maken en ook de Wilde Ganzen steunen onze actie door alle donaties met 50% te verhogen.

Doet u ook mee?

Graag bij donatie voor dit doel vermelden: ‘Pharmacy’.

Bekijk de flyer

Klik op de afbeelding om de PDF te bekijken.